ZŠ Trnka Dobříš

Od 25. 5. opět v ZŠ TRNKA

Od 25. 5. opět v ZŠ TRNKA
V pondělí 25. 5. 2020 zahajují pravidelný provoz dopolední a odpolední školní skupiny v ZŠ TRNKA. Provoz ZŠ bude probíhat v omezeném režimu se zvýšeným důrazem na hygienická opatření.

V pondělí 25. 5. 2020 zahajují pravidelný provoz dopolední a odpolední školní skupiny v základní škole. Provoz ZŠ bude probíhat v omezeném režimu se zvýšeným důrazem na hygienická opatření. Rozhodnutí ředitelky o obnovení provozu ZŠ najdete zde.

Vedení školy stanovilo podmínky pro obnovení provozu ZŠ od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020. S těmito podmínkami byli rodiče žáků ZŠ seznámeni. Podmínky stanovené MŠMT k otevření škol najdete v Manuálu pro ZŠ .

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - podepsané odevzdají rodiče v den nástupu do ZŠ. Nebo mohou podepsat na místě (vytištěné formuláře budou k dispozici).

Rodiče mají i nadále nárok na OČR u dětí do 13 let podle § 39 (1) b 1. Zákona 187/2006 Sb., až do 30. 6. 2020 v případě, že se rozhodli dítě do školy neposílat. Školské zařízení vydá na vyžádání doklad o uzavření školy dle § 106 téhož zákona.

Výuka žáků ve všech ročnících ZŠ bude až do konce školního roku probíhat na dálku (distanční formou).

Přejeme všem rodičům a dětem hodně zdraví a úspěšné překonávání všech překážek.

Děkujeme vám za spolupráci.

Jana Derflová

ředitelka školy