ZŠ Trnka Dobříš

Nabídka konzultačních hodin pro děti i rodiče

Pokud potřebujete využít konzultační hodiny, objednejte se, prosím, den předem prostřednictvím mailu, který je v tabulce u každého vyučujícího uveden. V tento čas, kdy je učitel daného předmětu pro Vás nebo Vaše děti k dispozici je možno volat, psát, uskutečnit video-setkání. Záleží na Vaší domluvě. Ing. Jana Derflová, ředitelka školy

Jana Derflová - derflovajana@zstrnka.cz

Ředitelka školy, INF

ČT

10:00 – 11:00

Markéta Svobodová - svobodovamarketa@zstrnka.cz

4. třída; zástupce ředitele

ČT

15:30 - 16:30

Jana Zajícová - zajicovajana@zstrnka.cz

6. třída; zástupce 2. stupeň, ČJ, ZMP, AJ, DEJ

5. třída; Mat

ÚT

14:00 – 15:00

Zuzka Hezká – hezkazuzana@zstrnka.cz

1.třída

PO

10:00 – 11:00

Kačka Budíková - budikovakaterina@zstrnka.cz

2. třída

ČT

10:00 – 11:00

Hanka Ošťádalová - ostadalovahana@zstrnka.cz

3. třída

ÚT

10:00 – 11:00

Kačka Šmahelová - smahelovakatka@zstrnka.cz

ČJ, PČ, TV, 5. třída

ST

                          14:00 - 15:00

Lucka Bigoni - bigonilucie@zstrnka.cz

ČaS (středeční)

ST

14:00 – 15:00

Fanča Vandasová - vandasovafrantiska@zstrnka.cz

VV

ÚT

9.15 – 10.15

MarkétaHrbková - hrbkovamarketa@zstrnka.cz

AJ

PO

10:00 – 10.45

Markéta Nováková - novakovamarketa@zstrnka.cz

AJ, OBV

PO

8.30 – 9.15

Vašek Nekolný - nekolnyvaclav@zstrnka.cz

HV

ČT

10:00 – 11:00

Jarka Rampasová - rampasovajaroslava@zstrnka.cz

OSV; PČ

ÚT

11:00 – 12:00

Nikola Matějková - matejkovanikola@zstrnka.cz

Asis. Ped.

ST

14:00 – 15:00

Pavel Miškovský - miskovskypavel@zstrnka.cz MAT

 

Po předchozí domluvě kdykoliv

Zuzka Václavíková - vaclavikovazuzana@zstrnka.cz

PŘÍ

PO

14:00 – 15:00