ZŠ Trnka Dobříš

Mimořádné opatření Covid-19

Mimořádné opatření Covid-19
Vážení a milí, naši žáci a žákyně, rodiče i příznivci školy, dne 17. 9. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, které je pro nás jako pro školu závazné a jsme povinni se jím řídit. Počínaje pátkem 18. 9. 2020 je zavedena povinnost mít zakrytá ústa a nos (typicky rouškou) kromě společných prostor školy také v učebnách při výuce. Tato povinnost se vztahuje na žáky 2. st. a pedagogické pracovníky vyučující na 2. st.

Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).   

Roušky se musí nosit např. i v jiných prostorách vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry.

Je to opatření omezující, nicméně v tuto chvíli nezbytné. Žádáme vás proto, abyste toto opatření vzali na vědomí a vybavili své děti dostatečným množstvím roušek (2-3 na den) a podpořili je ve správném zacházení s rouškou. Ve škole zajistíme další nutná opatření v podobě dezinfekce, která bude k dispozici, a častého větrání uzavřených místností.

Buďme prosím vzájemně ohleduplní a respektující. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jana Derflová

ředitelka ZŠ Trnka