ZŠ Trnka Dobříš

Jak se efektivně učit

Jak se efektivně učit
Deváťáci pokračují ve svém rozvrhovém tématu Práce se stresem a učí se efektivně učit. Víte, co je to vlastně učení? Jak funguje naše pamět? Jaké jsou vědecky ověřené nejefektivnější metody pro dlouhodobé zapamatování a zároveň efektivní vybavování znalostí? A jak s tímto tématem souvisí krabice s žonglovacími míčky?