ZŠ Trnka Dobříš

Jak jsme v TRNCE slavili 17. listopad

Jak jsme v TRNCE slavili 17. listopad
„Úplně všechno bylo boží!” „Bylo to super a moc se mi to líbilo!” „Jsou dobrý, protože udělali projekt pečlivě.” Tak to jsou některé reakce dětí z prvního stupně k projektu, který pro ně zorganizovali jejich starší spolužáci z druhého stupně. A mají pravdu. I učitelský sbor byl nadšený z toho, jak všichni zodpovědně přistoupili k přípravě projektového dne. O co šlo? Žáci z druhého stupně připravili únikovou hru pro děti z prvního stupně. Skupinky organizátorů i účastníků byly promíchány tak, aby spolupracovali žáci napříč různými ročníky. Tím posilujeme vztahy a schopnost spolupráce mezi dětmi z různých tříd. Den předem byl věnován přípravám, kdy si každá druhostupňová skupinka vybrala jedno stěžejní téma. Seznámila se s potřebnými informacemi a připravila aktivity na své stanoviště. Mezi tématy se objevovalo například škola za socialismu, cestování, pionýrská organizace, osobnosti Sametové revoluce, Jan Palach či pád Berlínské zdi. Ve středu 16. listopadu se celá škola sešla k zahájení projektu. Po úvodní scénce byly prvostupňové děti rozřazeny do skupinek, ve kterých obcházely jednotlivá stanoviště a získávaly indicie k řešení tajenky. Organizátoři se svých rolí chopili velmi zodpovědně a profesionálně, nechyběly ani scénky, které věrohodně zachytily různé situace z dob socialismu. Atmosféru projektu podtrhlo dobové oblečení dětí i dospělých a tématická výzdoba školy. Celý projekt zanechal ve všech zúčastněných nejen silné dojmy a důležité informace, ale především vděčnost za získanou svobodu.