ZŠ Trnka Dobříš

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MŠMT ČR vydalo důležité pokyny k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2020/2021. Zápis proběhne v termínu 1.dubna až 6. dubna 2020, bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole. Motivační část zápisu se neuskuteční. Prosím, podívejte se na detail této zprávy. O dalších podrobnostech Vás budeme včas informovat. Ing. Jana Derflová, ředitelka školy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy bude probíhat v termínu od 1. 4. 2020 do 6. 4. 2020. V tomto období je třeba dodat přihlášku dítěte jednou z níže uvedených možností. Přihlášku si můžete stáhnout zde. O přidělení číselného kódu pro Vaše dítě budete informováni e-mailem, na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.

V úterý 7. 4. ve 14 hodin žádosti vyhodnotíme dle zveřejněných kritérií kritéria pro přijetí. V případě většího počtu přihlášek než je kapacita třídy, tj. 16 dětí, proběhne neveřejné losování. Následně na webu školy (na titulní stránce) a na dveřích školy zveřejníme číselné kódy přijatých dětí.

 

Samotný zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole.

 

Přihlášku podávejte písemnou formoujedním z těchto způsobů:

 • do datové schránky s elektronickým podpisem

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

 • poštou nebo osobně do schránky ZŠ TRNKA

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení dítěte

 • datum narození

 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručení

 • označení konkrétního zařízení (základní školy), jemuž je žádost doručena

 • podpis osoby, která žádost podává

 • podpis zákonného zástupce, který při podání žádosti dítě zastupuje

 

Dále je nutné uvést:

 •  jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte

 •  jeho místo trvalého pobyt nebo jinou adresu pro doručování 

 • telefonní kontakt

 • e-mailovou adresu

 

O přijetí Vašeho dítěte budete informováni na stránkách školy.

 

S pozdravem, Ing. Jana Derflová, ředitelka školy