ZŠ Trnka Dobříš

Formativní hodnocení v TRNCE

Formativní hodnocení v TRNCE
Trnkou v posledních dnech rezonuje téma formativního hodnocení. Každý den usilujeme o jeho používání ve výuce, abychom ho následně přenesli do hodnocení sumativního ke konci určitého období (např. pololetí) nejen dětem, ale i rodičům. Společně s rodiči jsme se přístupu k hodnocení věnovali na Rodičovské kavárně. Další inspiraci hledali i společně vyučující v rámci 2 odpoledních seminářů. Že to dokážou i samotné děti, o tom jsme se dnes přesvědčili u čtvrťáků. Sdílení podporujících přání a doporučení do budoucna, svědčilo nejen o vzájemném respektu, ale i velké důvěře. Slyšet pojmenovávat citlivě a výstižně silné i slabší stránky každého z nás, svědčilo o vyspělosti dětí rozpoznat, co je pro nás do života důležité.