ZŠ Trnka Dobříš

Družinová opékačka

Družinová opékačka
Dnešní družinová opékačka se čtyřkou a pětkou u Pastoračního centra se vydařila! Těšíme se zase někdy na zopakování.