ZŠ Trnka Dobříš

Cirkus Happy Kids 2023

Cirkus Happy Kids 2023
V prostoru dobříšského skateparku vyroste v neděli 19. března cirkusové šapitó. Proč zrovna tady? A co je to vlastně za cirkus? Proč se jmenuje Happy Kids? Odpověď na tyto otázky je jednoduchá. ZŠ TRNKA se zapojila do projektu Cirkus Happy Kids. Ten zaštiťují profesionální artisté, kteří se svým šapitó projeli téměř celý svět a nyní své umění předávají dětem. Během týdenního projektu mají děti příležitost stát se fakíry, klauny, kouzelníky, žongléry, tanečníky či akrobaty a společně nacvičí celé cirkusové představení. To pak mohou předvést nejprve při generální zkoušce dětem z jiných škol a školek a poté při dvou podvečerních představeních pro širokou veřejnost. A proč to všechno? Protože skrze tento projekt se toho děti hodně naučí, je to příležitost k mnoha důležitým dovednostem, a to nejen těm cirkusovým. Smyslem projektu není jen zážitek cirkusového představení. Důraz je kladen na možnost každého otestovat si své hranice, odhalit své mnohdy skryté talenty, překonat sám sebe, zvládnout trému. Neméně důležitý je pak aspekt spolupráce, týmového ducha, spoluzodpovědnosti za celou skupiny, podpory ostatních spolužáků, důvěry v sebe i v ostatní členy skupiny. Potlesk v šapitó je pak potvrzením důležitosti a jedinečnosti každého z našich dětí. Budeme moc rádi, když přijmete pozvání na naše cirkusová představení pro širokou veřejnost, která se uskuteční ve čtvrtek 23. března a v pátek 24. března vždy od 17 hodin v šapitó v prostoru skateparku. Těšíme se na Vás!