ZŠ Trnka Dobříš

Bezpečí našich dětí online

Je prostředí internetu pro naše děti bezpečné? Děti jsou jeho nejzranitelnějšími uživateli a stávají se snadnou obětí agresorů v anonymní zóně internetu. Jak můžeme chránit sebe i děti před nástrahami světa online nám poradí pplk. doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., který se s důsledky kyberšikany setkává ve své každodenní praxi. Zveme Vás na přednášku a debatu o pohybu dětí na sociálních sítích a rizicích s tím spojených a to ve středu 12. 2. 2020 od 18 hodin do ZŠ TRNKA.