ZŠ Trnka Dobříš

AKTUALIZACE INFORMACÍ k zápisu do 1. třídy ZŠ TRNKA pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy ZŠ TRNKA pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v pátek 9. dubna 2021.

Vážení rodiče,

vzhledem k měnícím se opatřením kolem pandemie covid 19 nelze vypsat dlouhodobě termíny pro setkání, tak, jak bylo původně zamýšleno.

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu, je třeba si domluvit schůzku s vedením. Schůzku si domluvte mailem na adrese derflovajana@zstrnka.cz. Na tomto setkání budeme mluvit o tom, jaká máte Vy jako rodiče očekávání a co my jako škola nabízíme. Je vhodné, aby se této schůzky zúčastnili oba rodiče dítěte, pokud je to možné.

Všechny zájemce o přijetí jejich dítěte do první třídy srdečně zveme na setkání, které se uskuteční ve středu 3. února od 17 hodin v jídelně ZŠ TRNKA.  Získáte zde základní informace o fungování a vizích naší školy, prostor bude i na Vaše dotazy. Součástí schůzky bude také prohlídka školní budovy. Pokud opatření PES neumožní osobní přítomnost ve škole, proběhne schůzka online. Odkaz na přihlášení bude včas vyvěšen na stránkách školy a i facebooku školy.

V této chvíli nemůžeme umožnit návštěvu v hodinách, pokud to epidemiologická situace dovolí, budeme Vás informovat.

 

Organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

  1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku si můžete stáhnou ZDE. Vyplněnou žádost je nutné podat nejpozději do 15. března 2021 (rozhodující je datum doručení), buď poštou na adresu školy: Základní škola TRNKA, Příbramská 938, Dobříš 263 01 nebo mailem na adresu derflovajana@zstrnka.cz (naskenovanou s podpisem). Na základě odevzdání žádosti o přijetí bude dítěti přiděleno číslo. Pod těmito čísly budou pak zveřejněny výsledky zápisu.

  2. Zápis do 1. ročníku se v naší základní škole uskuteční skupinovou formou v pátek 9. 4. 2021 v době od 13:00 do 17:00 hodin. Termín na zápis pro své dítě si rezervujte ZDE (bude spuštěno v březnu 2021). Pokud se na Vaše dítě nedostane termín, informujte nás na adrese derflovajana@zstrnka.cz a bude vypsán další termín.

  1. Zápis bude probíhat hravou formou a bude orientačně zjišťován vývoj školní připravenosti. Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2021 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky.

  2. Na zápis si s sebou přineste:

  • Rodný list dítěte (u cizinců pas)

  • Občanský průkaz zákonného zástupce

  • Originál žádosti o přijetí do 1. ročníku, pokud jste kopii zaslali mailem (podepsaný oběma rodiči)

  1. Kritéria přijetí ZDE

 

Jana Derflová, ředitelka školy