ZŠ Trnka Dobříš

Aktuality

Organizace školy od 12. dubna 2021
Žáci 1. - 5. třídy nastupují do školy rotačně (střídavě po týdnu), žáci 2. stupně ZŠ (6.- 8. ročník) se budou vyučovat distančně. Školní jídelna i školní družina budou v provozu.
Detail »
Kam a na koho se obrátit, když jsem v nepohodě, krizi?
Milý žáku, pokud se nacházíš v nepohodě, cítíš, že si sám / sama dál neporadíš a nebo potřebuješ jen radu v náročné situaci, můžeš se obrátit i zcela anonymně na organizace, které se tímto profesionálně zabývají. Zde v dokumentu nalezneš aktivní odkazy, které když rozklikneš, dostaneš se přímo ke kontaktům. Všimni si, že existují i takové organizace, které pomáhají i rodičům a nám učitelům. I my někdy potřebujeme rady a podporu, když jsme v úzkých. Zvláště v této náročné době, kdy jsme tak daleko od sebe.
Detail »
Losování zájemců do 1. třídy
Zápis bude probíhat v pátek 9. dubna v odpoledních hodinách, a to formou individuálního setkání jedné paní učitelky s jedním dítětem. Tento rozhovor bude trvat asi 15 - 20 minut. Ve čtvrtek 1. dubna zašleme všem rodičům, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, e-mail s odkazem na přihlašovací systém, kde bude nutné si rezervovat konkrétní čas. Pokud by se rodiče s dítětem nemohli zápisu zúčastnit, prosíme, aby kontaktovali paní ředitelku a domluví se s ní na náhradním řešení. Jana Derflová
Detail »
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Ing. Jana Derflová
Detail »
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Ing. Jana Derflová, ředitelka
Detail »
Výsledky losování a rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ TRNKA
Zápis do ZŠ TRNKA se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 13 do 17 hodin. Vzhledem k epidemiologickým opatřením jej nebudeme moci uskutečnit skupinovou formou, jak jsme původně plánovali. Budeme vycházet z aktuálních opatření a doporučení MŠMT a podle toho připravíme zápis individuální formou prezenčně či distančně. Prosíme všechny zájemce, kteří podali přihlášku, aby sledovali aktuální informace na našich webových stránkách – zde bude také k dispozici rezervační systém k zápisu. Těšíme se na Vás! Tým ZŠ TRNKA
Detail »
Všichni žáci (1.- 8. ročník) zůstávají doma. Žáci v ZŠ se budou učit distančně.
Detail »
Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, dle něhož se s účinností od 25. února 2021 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 95 % (např. FFP2) ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení). Jana Derflová, ředitelka školy
Detail »
Z technických důvodů jsme nuceni zrušit plánovanou schůzku pro zájemce o přijetí dítěte do první třídy, která se měla uskutečnit ve středu 3. února od 17 hodin online. Veškeré informace získáte při osobní schůzce s ředitelkou školy. Pokud už jste tuto schůzku absolvovali a potřebujete se ještě na něco doptat, kontaktujte e-mailem ředitelku školy (derflovajana@zstrnka.cz) nebo zástupkyni ředitelky (svobodovamarketa@zstrnka.cz). Děkujeme za pochopení. Jana Derflová, ředitelka školy
Detail »